Sídlo společnosti a provozovna

HDT SK, s.r.o.
Borekova 37
821 06 Bratislava
Slovensko

+421 910 870 007
+421 245 640 387

E-mail: shopsk@HDT.cz

Další údaje:

IČO: 35884088
Číslo účtu: 4001267100/7500

IBAN SK98 7500 0000 0040 0126 7100
BIC CEKOSKBX