• Ničí vzdušné viry, bakterie, plísně a pyly
  • Likviduje virus chřipky, COVID-19 a další viry
  • Účinnější než ionizéry, které neodstraňují patogeny
profiSTERIL 100
Optimální pro místnosti
do 43 m²
průtok vzduchu za hodinu
20 m³
Příkon zdroje UV-C
1 x 15W
Cena
9 490 Kč
8 333 Kč
profiSTERIL 200
Optimální pro místnosti
do 80 m²
průtok vzduchu za hodinu
30 m³
Příkon zdroje UV-C
2 x 15W
Cena
10 990 Kč
9 666 Kč
profiSTERIL 300
Optimální pro místnosti
do 180 m²
průtok vzduchu za hodinu
50 m³
Příkon zdroje UV-C
4 x 15W
Cena
12 990 Kč
11 444 Kč

Jak to funguje?

čištění vzduchu

Přístroj pomocí ventilátoru nasává okolní vzduch do speciální komory opatřené UV-C germicidním zdrojem světla. UV-C záření pak ozařuje viry, bakterie a plísně v proudícím vzduchu a ty jsou zcela zahubeny. Použití germicidních lamp je jednou z nejúčinnějších metod dezinfekce. Tato zařízení emitují záření UV-C o délce vlny 253,7 nm, které má nejsilnější degradační vlastnosti pro bakterie, viry, plísně a všechny různé mikroorganismy. Kvůli velké účinnosti germicidních lamp jsou potřeba všude tam, kde je vyžadována vysoká kvalita mikrobiologické čistoty.

Ničení virů

Co jsou viry?

ViryViry jsou malé, nebuněčné organismy, které obsahují jen jediný typ nukleové kyseliny a replikují se pouze v živých buňkách za využití hostitelské proteosyntézy. Viry se množí syntézou svých složek (ne dělením) a proto závisí na hostitelské buňce.

Po vstupu do hostitelské buňky viry zahajují reprodukční cyklus a uvolní se nové infekční viriony. Viry jsou v hostitelské buňce pomnoženy a lyzují ji. Uvolněné viriony napadají další buňky. Tomu se říká lytický cyklus.

Germicidní UVC záření v komoře svítidla způsobuje zničení nebo poškození RNA, DNA, proteinů, enzymů, makromolekul a biopolymerů. Důsledek UVC záření je znemožnění replikace genetické informace, nemožnost množení a tím jejich zničení.

Tento proces ozařování spolehlivě zničí naprostou většinu bakterií, mikroorganismů, virů, bacilů, streptokoků, protozoa, spor, plísní, kvasnic, řas, trepek. Jedná se o fotochemický proces dezinfekce / sterilizace. při kterém nevznikají žádné vedlejší toxické, nebo chemické produkty, které by ovlivnily životní prostředí!

UGO

UGOUGO (ultrafialové germicidní ozařování) je dezinfekční metoda, která používá ultrafialové záření UV-C s krátkou vlnovou délkou k hubení nebo inaktivaci mikroorganismů destrukcí nukleových kyselin a narušením jejich DNA, což je činí neschopnými vykonávat životně důležité buněčné funkce. Bylo zjištěno, že v oblasti vlnové délky od 250 nm do 270 nm je záření s největší germicidní účinností. Germicidní účinek UV-C záření spočívá v absorpci UV zářivé energie nukleovými kyselinami a proteiny. Absorbovaná energie indukuje chemické reakce v buněčných jádrech a ničí tak mikroorganismy. Lampy certifikace TÜV používané v našich přístrojích emitují maximum své germicidní energie právě v oblasti od 250 do 270 nm.

Cirkulace vzruchu

UV záření

Ultrafialové záření (UV) je součástí elektromagnetického spektra podobného rentgenovému záření, rádiovým vlnám nebo viditelnému světlu. Pro praktické účely je ultrafialové záření rozděleno do tří pásem:

UV záření

UV-A UV-A záření je obsaženo v zářivé energii ze slunce. Aktivuje procesy fotochemické a pigmentové. Její erytemální účinek není důležitý.
UV-B UV-B záření se používá hlavně v terapii. Vytváří provitamin D a způsobuje pigmentaci i erytémový efekt (zčervenání kůže).
UV-C UV-C záření má silný germicidní a embryocidní účinek. Může způsobit pálení kůže (erytémový efekt) a zánět spojivky (konjunktivní účinek). UV-C záření může být produkováno v germicidních lampách průchodem elektrického oblouku nízkotlakou rtuťovou parou (germicidní radiátory). Záření o vlnové délce pod 200 nm vytváří ozon ve vzduchu. To je škodlivý jev. Aby se tomuto škodlivému účinku zabránilo, jsou germicidní lampy certifikace TÜV používané v našich přístrojích uzavřeny v obálce vyrobené ze speciálního křemenného skla, které má vysoký koeficient propustnosti pro germicidní záření. Rovněž absorbuje nežádoucí UV záření o vlnové délce pod 200 nm.

HDT logo

HDT impex s.r.o. je výhradně česká obchodní, výrobní a technologická společnost s mezinárodním přesahem a dlouholetou historií. Kromě distribuční činnosti v oblastech osvětlení, ozvučení, hudebních nástrojů či umělých květin se zaměřuje i na vlastní vývoj a výrobu inovativních produktů.

Zaměřujeme se na sportovní multimediální časomíry, velkoplošné obrazovky, správu mediálního obsahu a nové technologie - vlastní vývoj a výroba veřejného osvětlení a produktů pro ochranu zdraví.

Novinkou je produkce germicidních sterilizátorů vzduchu Air Cleaner, které prošly testováním a certifikací. Splňují všechny legislativní náležitosti. Jsme držiteli ISO certifikace, jsme členy ABŠ.

Jsme členy:

ABS logo

Certifikáty

ISO9001 ISO14001 ISO13485