Krytí je konstrukční opatření, které je součástí elektrického přístroje. Poskytuje ochranu před dotykem s živými a pohybujícími se částmi a dosahuje se jím ochrana před poškozením vniknutím cizích předmětů, prachu, vody, plynů apod.

Předpisem, který v současnosti specifikuje stupně krytí elektrických zařízení je ČSN EN 60 529 Stupně ochrany krytem, vydaná v listopadu 1993 a nahrazující v celém rozsahu dříve platné normy ČSN 330330 Krytí el. zařízení z 4/79 a ČSN 345612 Základní zkoušky krytí el. předmětů z 6/66.

Nová norma zachovává způsob označování stupně krytí písmeny IP spolu se dvěma čísly a navíc zavádí další přídavná písmena A, B, C, D a doplňková písmena H, M, S, W, obojí jako nepovinná.

Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí a před vniknutím cizích pevných těles udávané první číslicí:

IP 0x
 - Nechráněno
IP 1x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 50mm a větších a před dotykem hřbetem ruky.
IP 2x
 - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem prstem.
IP 3x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem nástrojem.
IP 4x - Zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem.
IP 5x - Zařízení je chráněno před prachem a před dotykem drátem.
IP 6x - Zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem drátem.Stupně ochrany proti vniknutí vody udávané druhou číslicí:

IP x0 - Nechráněno.
IP x1 - Svisle kapající.
IP x2 - Kapající ve sklonu 15 stupňů.
IP x3 - Kropení, déšť.
IP x4 - Stříkající.
IP x5 - Tryskající.
IP x6 - Intenzivně tryskající.
IP x7 - Dočasné ponoření.
IP x8 - Trvalé ponoření.Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí udávané přídavným písmenem (nepovinné):

A - Chráněno před dotykem hřbetem ruky - sonda dotyku je koule o průměru 50mm.
B - Chráněno před dotykem prstem - článkový zkušební prst o průměru 12mm a délky 80mm.
C - Chráněno před dotykem nástrojem - sonda dotyku o průměru 2,5mm a délky 100mm.
D - Chráněno před dotykem drátem - sonda dotyku o průměru 1mm a délky 100mm.

Sonda dotyku musí mít ve všech případech přiměřenou vzdušnou vzdálenost od nebezpečných částí.Doplňková písmena 
(nepovinné):

H - Zařízení vysokého napětí.
M - Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení v pohybu (např. rotor točivého stroje).
S - Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení v klidu (např. rotor točivého stroje).
W - Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek. Krytí je dosaženo dodatečnými ochrannými vlastnostmi nebo metodami.

Převzato ze serveru Elektrika.cz